Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány II.

2011.05.02

 

„B” jelű betétlap

 

 

 

 

 

2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

 Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

 

 

 

 

 

I. Az adóalany

   1.Az adózó neve, cégneve:

 

 

   2. Adószáma:

 

 

    2/b Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

 

 

 

 

  II. A nettó árbevétel

 Az adatokat forintban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

 1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
              
[2+3+4+5+6+7-8]

 

 

 2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

 

 

 3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei

 

 

 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele

 

 

 5. Befektetési szolgáltatás bevétele

 

 

 6. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

............................................................., ……….. év ………. ………. hó  ………. nap

 

.........................................................
(cégszerű) aláírás

 

 

 

 

„C” jelű betétlap

 

 

 

 

 

2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

 Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

 

 

 

 

 

I. Az adóalany

   1.Az adózó neve, cégneve:

 

 

   2. Adószáma:

 

 

    2/b Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

 

 

 

 

 II. A nettó árbevétel

 Az adatokat forintban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

 1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

                      [2+3+4+5+6+7-8]

 

 

 2. Biztosítástechnikai eredmény

 

 

 3. Nettó működési költségek

 

 

 4. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb biztosítástechnikai ráfordítások együttes összege

 

 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 7. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó árbevétele, a
Htv. 52. § 22. c) alpontja szerint egyéb növelő tételek

 

 

 8. Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................,  ……….. év  ………..………. hó  ..……. nap

 

.........................................................
(cégszerű) aláírás

 

 

 

„D” jelű betétlap

 

 

 

 

 

2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

Befektetési vállalkozások nettó árbevételének a kiszámítása

 

 

 

 

 

I. Az adóalany

   1.Az adózó neve, cégneve:

 

 

  2. Adószáma:

 

 

    2/b Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

 

 

 

 

 II. A nettó árbevétel

 Az adatokat forintban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

 1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

                                       (2+3+4+5+6)

 

 

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei

 

 

 3. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele

 

 

 4. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek együttes összege

 

 

 5. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 6. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ veszteségének nyereségjellegű különbözete

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................,  ………..  év  ……………………. hó  …….  nap

 

.........................................................
(cégszerű) aláírás

 

 

 

 

„E” jelű betétlap

 

 

 

 

 

2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

Kockázati tőketársaságok és kockázati tőkealapok nettó árbevételének a kiszámítása

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Az adóalany

   1.Az adózó neve, cégneve:

 

   2. Adószáma:

 

 

    2/b Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

 

 

 

 

 II. Nettó árbevétel

 Az adatokat Ft-ban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

 1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
   
[2+3-(4+5+6)]

 

 

 2. A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

 

 

 3. Befektetett pénzügyi eszközöknek minősülő részvények, részesedések a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés együttes összege

 

 

 4. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték

 

 

 5. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege

 

 

 6. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege

 

 

 

 

 

 

 

............................................................., ……….. év  …………………. hó  ….…. nap

 

.........................................................
(cégszerű) aláírás

 

„F” jelű betétlap

 

 

 

 

 

 2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

 A vállalkozási szintű adóalap megosztása lap

 

 

 

 

 

I. Az adóalany

   1. Az adózó neve, cégneve:

 

   2. Adószáma:                                                                 

        Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

II.                                        Az alkalmazott adóalap megosztás módszere

1.     személyi jellegű ráfordítás arányos                                             

2.     eszközérték arányos                                                                     

3.     személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együtt          

4.     A Htv. 3. számú melléklet 2.2 pontja szerinti megosztás            

 

   III. megosztás

 

 Az adatokat forintban kell megadni

 1. A vállalkozás által az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő összes személyi jellegű ráfordítás összege

 

 2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a Htv. melléklete szerint - figyelembe veendő személyi jellegű ráfordítás összege

 

 3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez tartozó - a Htv. melléklete szerinti - összes eszközérték összege

 

 4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi területén figyelembe veendő - a Htv. melléklete szerinti - eszközérték összege

 

 5. Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztó részére történő értékesítéséből származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

 

 6. Az 5. sorból az egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő villamosenergia vagy földgáz végső fogyasztó részére történő értékesítéséből származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti nettó árbevétele

 

 7.  Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztó engedélyes esetén az összes végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

kWh vagy ezer m3

 8. A 7. sorból Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztó engedélyes esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz mennyisége

kWh vagy ezer m3

 

 

 

 

.....................................................,  ………..  év  …………..………. hó  ……. nap

.........................................................
(cégszerű) aláírás