Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


„A fülöpházi emberek számára mindig kicsiny falunk lesz a világ közepe”

dsc_1909.jpgTisztelt Fülöpházi Polgárok, Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a fülöpházi falunapon és kemencefesztiválon a Nemzeti Összetartozás Napján. Külön köszönöm Fülöpháza Község nevében, hogy meghívásunkat elfogadta és a mai nap folyamán megtisztel bennünket jelenlétével Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, Kubatov Gábor országgyűlési képviselő, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Bácskai János, Ferencváros polgármestere. Köszöntöm Kara Lajos buzsáki polgármestert, Buzsákról érkezett kedves vendégeinket, a környező települések polgármestereit, és mindazokat, akik velünk, fülöpháziakkal közösen töltik ezt a napot.

Külön öröm számunkra, hogy a mai napon, meghívásunkat elfogadva a szomszédos települések labdarúgó-tornájának megkoronázásaként pályára lép a Ferencvárosi Torna Club korosztályos labdarúgócsapata is. Azt hiszem, mindenki számára nyilvánvaló, hogy ez a klub, az ország legnépszerűbb klubja, milyen sokat jelent minden magyar ember számára határainkon innen és túl egyaránt.

Tisztelt Fülöpházi Polgárok, Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

A Magyar Országgyűlés szinte napra pontosan egy esztendővel ezelőtt, 2010. május 30-án határozott arról, hogy június 4-ét, a Trianoni diktátum évfordulójának napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.

Hűen jelzi a Nemzeti Összefogás Kormányának elveit és értékeit ennek a napnak az elnevezése és ennek az emléknapnak a jelentéstartalma is. Trianon tragédiájára, az ország területének megcsonkítására, a határon túlra szakított magyarok nehéz sorsára nem haragos indulattal, nem bosszúvággyal, nem a revízió gondolatával vagy más nemzetek, országok elleni dühvel emlékezünk, hanem azzal, hogy kijelentjük: a történelem megannyi tragédiája és sérelme dacára hisszük és valljuk, hogy nekünk, magyaroknak felelősségünk van egymás iránt, hiszen összetartozunk.

A joggal igazságtalannak és sérelmesnek tartott trianoni diktátumról ugyanakkor végre lerántjuk a hallgatás leplét. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy ebben az országban a szocialista internacionalizmus jegyében évtizedeken át tilos volt akárcsak megemlíteni a trianoni tragédiát, ránk kényszerített tehetetlenséggel kellett szemlélnünk határokon túlra szakított testvéreink sorsát, akiket a kommunista diktatúra mellett a nemzeti kisebbségi lét is sújtott.

Mára végre elmúlt az a világ, amikor szögesdrótkerítések és szuronyos határőrök állták el az utat kelet-Európa polgárainak szabadságvágya előtt – sőt, jegyezzük meg, hogy az egykori kerítések, falak felállításában és fennmaradásában érdekelt fogvatartóink a rendszerváltást követően VOR-zakójukat márkás nyugati öltönyökre cserélték, s ma már ők próbálnak kioktatni bennünket európaiságból és demokráciából.

Mi azonban nem velük kell, hogy foglalkozunk, nekünk nem a múlt csatáit kell a jelenben megvívni. Nem gondoljuk, hogy újra országok és népek közötti viszálykodásnak, történelmi sebek újbóli feltépésének lenne itt az ideje. A harag és a gyűlölet sorompókat, határokat, szögesdrótkerítéseket rak ország és ország, polgár és polgár közé – láthattuk ezt a trianoni diktátum eredményeképpen éppúgy, mint a kommunista diktatúra évtizedei alatt.

Ezzel szemben a szeretet és az összefogás hidakat épít – gondoljunk a Mária Valéria hídra, amelyet az első polgári kormány adott át. De nem csak építészeti, hanem lelki értelemben is hidakat épít a szeretet: olyan hidakat, melyek szívtől szívig vezetnek minden magyar ember között.

Ma, a Nemzeti Összetartozás Napján erre gondolunk, ezt ünnepeljük: hogy a történelem megannyi sorscsapása sem lehetett elég erős ahhoz, hogy bennünket, magyarokat megingasson az összefogásba vetett hitünkben.

Tisztelt Fülöpházi Polgárok, Tisztelt Vendégeink, Kedves Barátaim!

A fülöpházi falunap és kemencefesztivál napja egyben a fülöpházi összefogás napja is. Bátran mondhatom, hogy falunk minden polgára számára történelmi jelentőségű nap a mai.

Tavaly októberben együtt, közösen, felgyűrt ingujjakkal vágtunk bele mindannyiunk álmának: az erős, büszke európai Fülöpházának a megvalósításába, amely a falu minden polgára számára biztosítja a boldogulás lehetőségét. A mai nap egy jelentős állomása annak az útnak, amely közös célunkhoz vezet.

Számunkra, fülöpházi emberek számára mindig kicsiny falunk lesz a világ közepe. Ezért szeretnénk ma, a falunap és kemencefesztivál alkalmából megmutatni magunkat, felhívni az ország figyelmét arra, mennyi érték és mennyi kincs van itt a pusztában, a magyar tanyavilág szívében is.

A magyar népmesékből tudjuk, mindig a legkisebb fiú az, aki elnyeri a királylány kezét és a fele királyságot. Miért ne tudnánk hát mi, egy parányi alföldi falu lakói is nagy tetteket végrehajtani, miért ne tudnánk mi is példát adni az ország más településeinek?

Mi azt szeretnénk a mai napon megmutatni, hogy Fülöpháza az összefogás hazája. Mi, fülöpháziak képesek vagyunk megtalálni közös céljainkat, és együtt, közösen tenni is tudunk azok megvalósításáért. A mai nap eseményei azt a célt szolgálják, hogy megmutassuk magunkat, múltunkat és jelenünket, hagyományainkat és értékeinket, a fülöpházi emberek közösségének sajátosságait. Ezért adjuk át a falu kemencéit, amelyek reményeink szerint egy igazi közösségi hellyé és talán Fülöpháza jelképeivé válhatnak.

Ezért adjuk át ma azt a szoborcsoportot, amely jelképezni hivatott a kunsági parasztemberek kulturális örökségét, az általunk gondosan ápolni kívánt népi hagyományokat, amelyet szeretnénk továbbörökíteni az utánunk jövő nemzedékeknek is. Ezért állítjuk ki ma településünk méltán neves fogathajtóinak díjait, akik országszerte eredményesen szerepelnek, öregbítve otthonunk, Fülöpháza hírnevét.

Fülöpháza polgármestereként nem feledkezhetek meg azokról, akik munkájukkal hozzájárultak ennek az eseményekben gazdagnak ígérkező mai napnak a létrejöttéhez. Köszönet illet meg mindenkit, aki kiállt közös ügyeink mellett, aki a mindannyiunkra háruló közös feladatokból elvégezte a maga részét.

Bennünket, fülöpháziakat elsősorban az jellemez, hogy hisszük és valljuk: az egyén szabadsága és boldogsága nem jöhet létre az őt körülvevő emberek szabadsága és boldogsága nélkül: az egyén nem lehet sikeres, ha az őt körülvevők sikertelenek. A mi meggyőződésünk szerint azokat az értékeket és érzéseket, amelyek miatt embernek lenni érdemes, csak embertársainkkal közösen, családunkban, szeretteinkkel, barátainkkal együtt tudjuk megélni. Mi, fülöpházi emberek ezért hiszünk rendületlenül a szeretet és az összefogás erejében és ezt a hitet szeretnénk megmutatni és továbbadni minden magyar ember számára.

Végezetül mindenkinek nagyon kellemes kikapcsolódást, tartalmas és élményekben gazdag időtöltést kívánok a fülöpházi falunapon és kemencefesztiválon. Köszönöm, hogy meghallgattak!

Ezennel megnyitom a fülöpházi Falunapot és Kemencefesztivált!