Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013.(I.23.) önkormányzati rendelete

2013.01.23

 Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 59/2012. (XI.28.) BM rendelet előírásai szerint a szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

c) lakásfenntartási támogatásra

d) ápolási díjra

e) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (átmeneti segélyre)

jogosultak.

(2) A kérelem benyújtása a mellékelt szerinti nyomtatványon történik.

(3) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni.

(4) Egy háztartásonként legfeljebb 10 mázsa tűzifa adható.

(5) A támogatási kérelemről Fülöpháza Község Önkormányzatának polgármestere határozattal dönt.

 

2. § Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

3. § Ez a rendelet 2013.január 28. napján lép hatályba.