Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete

2013.04.22

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 94. § (1) bekezdésében, a 104.§ (1) bekezdés b) pontjában, a 147. §-ában és a 151. § (1) bekezdés b) pontjában és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével, - Fülöpháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. . (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai térítési díjakkal kapcsolatban a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fülöpháza Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 1. sz. melléklete szerint határozza meg.

 

2. § (1) Jelen rendelet 2013. május 2. napján lép hatályba.

 

(2) Jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza megállapított óvodai intézményi térítési díjat.

 

 

   Balogh József                                                                                     Vincze Miklós

    polgármester                                                                                        jegyző    

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. április 2-án kihirdetésre került.

 

Fülöpháza, 2013. április 2.

                                                                                                                  Vincze Miklós

                                                                                                                       jegyző